De pensioenwereld is een ontzettend grote olietanker die in enkele jaren tijd een compleet andere koers moet varen. De grote verantwoordelijkheid, maar ook de uitdaging, is bouwen aan een pensioen dat ook voor toekomstige generaties betaalbaar blijft en ouderen helpt in het voorzien van voldoende inkomen op hun oude dag.

IMG 8084

Pensioen moet innoveren

Door de nieuwe Wet Toekomst Pensioen vinden er grote stelselwijzigingen plaats. Dit heeft grote impact op alle organisaties die betrokken zijn bij ons pensioensysteem. Verdere digitalisering en automatisering moeten zorgen voor significante verlaging van uitvoeringskosten voor pensioendeelnemers. Dit zorgt voor een actieve zoektocht naar schaalvoordeel en andere vormen van samenwerking. Ook dit heeft zijn impact op de uitvoering van pensioen.

Daarnaast wordt er veel meer inspanning verwacht van de betrokken spelers als het gaat om goede communicatie. Al deze en andere uitdagingen vergen een sterker en slimmer partnership. Met onze ervaring en expertise in de pensioensector, zijn we graag jullie partner in het innoveren van uw organisatie en dienstverlening. 

Egbert, Teamleider Pensioenen bij PNO Media
In de huidige pensioenwereld is er heel veel werk te verzetten. Om al dat werk goed te kunnen doen, met de kwaliteit die onze klanten vandaag de dag van ons verwachten, is regelmatig de inzet van extra capaciteit noodzakelijk. Mijn zakelijke relatie met AP Support is al zo’n 25 jaar oud. Waarom? Door kwaliteit, door betrouwbaarheid en door flexibiliteit. Weten wat je aan elkaar hebt, geen verborgen agenda’s, gewoon eerlijk met elkaar omgaan. Dat vind ik typerend voor AP Support als organisatie en haar medewerkers. Zij weten waarvoor ze staan opgesteld en leveren actief hun bijdrage aan de beoogde doelstellingen. Dat is een waardevol baken in deze hectische tijd.

Onze expertise

Wij luisteren eerst, voordat wij overgaan tot het formuleren van oplossingsrichtingen. Elk vraagstuk heeft eigen dimensies en uitdagingen. We zijn sterk in het komen tot creatieve en werkbare oplossingen waarbij schaarste in tijd, middelen en mensen, basisuitgangspunten zijn. Dit heeft geleid tot een breed palet aan opgebouwde expertises en projectenportefeuille.

UPA

Werkingssfeer pensioenregelingen

Datakwaliteit AO/PVI

Projectmanagement

UPA

Werkingssfeer pensioenregelingen

Datakwaliteit AO/PVI

Projectmanagement

Optimalisatie waardeoverdrachten

Controle echtscheidingen

Pensioencommunicatie-advies

Implementatie keuzebegeleiding

Optimalisatie waardeoverdrachten

Controle echtscheidingen

Pensioencommunicatie-advies

Implementatie keuzebegeleiding

IMG 0088

Rony Eltink

Business Manager Pensioen

Hoe kan ik je helpen?

Gevel kantoor Naarden

Business partnerschap

Ons partnerschap en onze expertise voert terug naar de fundamentele wijzigingen die door Witteveen het huidige pensioenlandschap hebben gevormd. Toen is een sterke basis gelegd door training en opleiding van onze pensioenprofessionals. Velen zijn hiermee op- en uitgegroeid tot belangrijke spelers binnen de sector.

Als business partner werkten- en pionierden wij mee met vraagstukken over pensioenaangifte (UPA), het doorvoeren van wetswijzigingen, het overzetten van portefeuilles (conversies), controle en herstel op TWK-mutaties, echtscheidingen, SUAG, waardeoverdrachten, pensioenleeftijd, enzovoorts.

En altijd met het doel onze partners te helpen met hun core business: het verzorgen van een goed en juist pensioen voor de miljoenen pensioendeelnemers en pensioengerechtigden, waar zij verantwoordelijk voor zijn. Wij dragen daar graag aan bij.

Word een winner op de werkvloer - AP bike

Samen vooruit

In de afgelopen jaren is IT, data, automatisering en digitalisering van de dienstverlening enorm belangrijk geworden. Dit heeft ook het karakter van onze expertise doorontwikkeld. Daarnaast speelt verhoogd toezicht, verdergaande consolidatie en snel veranderende markt- en maatschappelijke ontwikkelingen, hierin een grote rol.

Dit vergde van ons en onze partners, omarming van innovatievere manieren om effectiever en klantgerichter samen te werken. Denk aan de intrede van het Lean gedachtegoed binnen de financiële dienstverlening, de Agile way of work binnen de IT-development en het werken in kleinere, multifunctionelere teams.

We hebben inmiddels decennialange ervaring in het meewerken aan uiteenlopende vraagstukken en innovaties bij pensioenuitvoerders, pensioenverzekeraars, Algemene Pensioenfondsen (APF) en Premiepensioeninstellingen (PPI)

Jong talent onder aanvoering van ervaren professionals

We begrijpen dat iedere opdracht maatwerk is, of het nu gaat om individuele detachering of om de inzet van een volledige projectgroep. Aan AP Support kun je met een gerust hart een project volledig uit handen geven. Een team van studenten, jonge starters, vakkundige specialisten en een projectleider om alles in goede banen te leiden? Daar draaien we onze hand niet voor om. Onze aanpak maakt uiteenlopende projectoplossingen mogelijk, waarbij je volledig ontzorgd bent. Dankzij de gebundelde krachten van James Finance en AP Support, kun je profiteren van het gemak van een platform in combinatie met de betrouwbaarheid van een persoonlijke partij.

James Finance 5